Regulaminy promocji

REGULAMIN PROMOCJI RUSZAJ W DROGĘ 2020

1. Niniejszy regulamin, określa warunki i zasady na jakich odbywa się promocja pod nazwą „Ruszaj w drogę”.
2. Organizatorem Promocji jest „FREEWAY” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Strzeszyńska 33, 60-479 Poznań); wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000188018; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 50 000,00 zł.; NIP: 9231601572; REGON: 411541746. Promocja jest prowadzona za pośrednictwem sklepu internetowego dakine.pl (dalej również: „Sklep”).
3. Promocja rozpoczyna się w dniu 11.09.2020 r. i trwa do 31.12.2020 r. lub do wyczerpania zapasów.
4. Promocja polega na przyznaniu Klientowi rabatu o wartości 50% (Korzyść) na wybrane produkty (Lista Produktów).Warunkiem udziału w Promocji jest dokonanie zakupu wybranego lub wybranych produktów z obowiązującej Listy Produktów ze strony www.dakine.pl dostępnych w ramach promocji oraz wpisanie kodu rabatowego WDROGE w koszyku, w polu „Mam kupon rabatowy”. Klient do złożonego zamówienia z obniżoną ceną otrzyma dodatkowo bezpłatnie losowo wybraną (w rozmiarze M lub L oraz losowym kolorze) kosmetyczkę z modelu Dakine Dopp Kit.
5. Obniżona cena produktu dotyczy jednej jego sztuki.
6. Klient może skorzystać z Promocji wielokrotnie, ale tylko raz podczas składania jednego zamówienia.
7. Promocja dotyczy wyłącznie wybranych produktów dostępnych (Lista Produktów), opublikowanych na stronie Sklepu https://dakine.pl/1125-torby-podrozne
8. Promocja dotyczy każdej formy płatności za zamówienie.
9. Rabat nie przysługuje na usługę transportową, nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi, w szczególności z innymi kodami rabatowymi.
10. W przypadku prawidłowego skorzystania przez Klienta z Promocji, Organizator zrealizuje zamówienie Klienta zawierające produkt/produkty z obniżoną ceną (Korzyść). W przypadku anulowania zamówienia w całości z przyczyn leżących po stronie Klienta, Klientowi przysługuje prawo ponownego skorzystania z Promocji.
11. Rabatu nie można wymienić na ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy.
12. Organizator nie odpowiada za nieprawidłowe korzystanie z Promocji.
13. Promocja kierowana jest do klientów Sklepu będących konsumentami w rozumieniu właściwych przepisów Kodeksu cywilnego i nie obejmuje sprzedaży hurtowej.
14. Dane osobowe uczestników Promocji będą wykorzystywane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
15. Udział uczestnika w promocji oznacza akceptację zasad promocji zawartych w niniejszym Regulaminie oraz akceptację zasad regulaminu sklepu opublikowanego na stronie https://dakine.pl/content/3-regulamin
16. Klientowi, który skorzysta z Promocji za pośrednictwem sklepu internetowego www.dakine.pl przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. Klient jest zobowiązany do zwrotu wszystkich produktów nabytych w ramach umowy zakupu, zawartej na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie Promocji oraz otrzymanych produktów promocyjnych (kosmetyczki Dopp Kit).
17. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji można zgłaszać w szczególności drogą elektroniczną na adres e-mail sklep@dakine.pl. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji prosimy o podanie opisu przyczyn uzasadniających reklamację. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 od dnia ich otrzymania przez organizatora Promocji. Procedura reklamacyjna przyjęta przez organizatora Promocji nie narusza w żaden sposób uprawnień przyznanych uczestnikowi Promocji na mocy powszechnie obowiązującego prawa, w tym możliwości dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.
18. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako:
1. zmiana przepisów prawa regulujących zasady i organizację przeprowadzania Promocji, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki organizatora i uczestników Promocji;
2. przedłużenie lub skrócenie terminu obowiązywania Promocji;
3. zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi.
19. W przypadku dokonania zmiany w Regulaminie, Organizator udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez jego publikację w Sklepie. Zmiana Regulaminu nie wpływa na zamówienia złożone w ramach Promocji przed dokonaniem zmiany.
20. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie postanowienia regulaminu Sklepu dostępne na https://dakine.pl/content/3-regulamin oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

REGULAMIN PROMOCJI WEŹ PŁYWAJ 2020

1. Niniejszy regulamin, określa warunki i zasady na jakich odbywa się promocja pod nazwą „Weź pływaj”.
2. Organizatorem Promocji jest „FREEWAY” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Strzeszyńska 33, 60-479 Poznań); wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000188018; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 50 000,00 zł.; NIP: 9231601572; REGON: 411541746. Promocja jest prowadzona za pośrednictwem sklepu internetowego dakine.pl (dalej również: „Sklep”).
3. Promocja rozpoczyna się w dniu 20.04.2020 r. i trwa do wyczerpania zapasów.
4. Promocja polega na przyznaniu Klientowi rabatu o wartości 50% (Korzyść) na wybrane produkty (Lista Produktów).Warunkiem udziału w Promocji jest dokonanie zakupu wybranego lub wybranych produktów z obowiązującej Listy Produktów ze strony www.dakine.pl dostępnych w ramach promocji oraz wpisanie kodu rabatowego WEZPLYWAJ w koszyku, w polu „Mam kupon rabatowy”. 
5. Obniżona cena produktu dotyczy jednej jego sztuki.
6. Klient może skorzystać z Promocji wielokrotnie, ale tylko raz podczas składania jednego zamówienia.
7. Promocja dotyczy wyłącznie wybranych produktów dostępnych (Lista Produktów), opublikowanych na stronie Sklepu https://dakine.pl/pl/searchquery/lycra/1/phot/5?url=lycra
8. Promocja dotyczy każdej formy płatności za zamówienie.
9. Rabat nie przysługuje na usługę transportową, nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi, w szczególności z innymi kodami rabatowymi.
10. W przypadku prawidłowego skorzystania przez Klienta z Promocji, Organizator zrealizuje zamówienie Klienta zawierające produkt/produkty z obniżoną ceną (Korzyść). W przypadku anulowania zamówienia w całości z przyczyn leżących po stronie Klienta, Klientowi przysługuje prawo ponownego skorzystania z Promocji.
11. Rabatu nie można wymienić na ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy.
12. Organizator nie odpowiada za nieprawidłowe korzystanie z Promocji.
13. Promocja kierowana jest do klientów Sklepu będących konsumentami w rozumieniu właściwych przepisów Kodeksu cywilnego i nie obejmuje sprzedaży hurtowej.
14. Dane osobowe uczestników Promocji będą wykorzystywane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
15. Udział uczestnika w promocji oznacza akceptację zasad promocji zawartych w niniejszym Regulaminie oraz akceptację zasad regulaminu sklepu opublikowanego na stronie https://dakine.pl/content/3-regulamin
16. Klientowi, który skorzysta z Promocji za pośrednictwem sklepu internetowego www.dakine.pl przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. Klient jest zobowiązany do zwrotu wszystkich produktów nabytych w ramach umowy zakupu, zawartej na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie Promocji.
17. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji można zgłaszać w szczególności drogą elektroniczną na adres e-mail sklep@dakine.pl. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji prosimy o podanie opisu przyczyn uzasadniających reklamację. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 od dnia ich otrzymania przez organizatora Promocji. Procedura reklamacyjna przyjęta przez organizatora Promocji nie narusza w żaden sposób uprawnień przyznanych uczestnikowi Promocji na mocy powszechnie obowiązującego prawa, w tym możliwości dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.
18. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako:
1. zmiana przepisów prawa regulujących zasady i organizację przeprowadzania Promocji, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki organizatora i uczestników Promocji;
2. przedłużenie lub skrócenie terminu obowiązywania Promocji;
3. zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi.
19. W przypadku dokonania zmiany w Regulaminie, Organizator udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez jego publikację w Sklepie. Zmiana Regulaminu nie wpływa na zamówienia złożone w ramach Promocji przed dokonaniem zmiany.
20. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie postanowienia regulaminu Sklepu dostępne na https://dakine.pl/content/3-regulamin oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

REGULAMIN PROMOCJI BĄDŹ GOTOWY 2020

1. Niniejszy regulamin, określa warunki i zasady na jakich odbywa się promocja pod nazwą „Bądź gotowy”.
2. Organizatorem Promocji jest „FREEWAY” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Strzeszyńska 33, 60-479 Poznań); wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000188018; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 50 000,00 zł.; NIP: 9231601572; REGON: 411541746. Promocja jest prowadzona za pośrednictwem sklepu internetowego dakine.pl (dalej również: „Sklep”).
3. Promocja rozpoczyna się w dniu 27.03.2020 r. i trwa do 31.12.2020 r. lub do wyczerpania zapasów.
4. Promocja polega na przyznaniu Klientowi rabatu o wartości 30% (Korzyść) na wybrane produkty (Lista Produktów).Warunkiem udziału w Promocji jest dokonanie zakupu wybranego lub wybranych produktów z obowiązującej Listy Produktów ze strony www.dakine.pl dostępnych w ramach promocji oraz wpisanie kodu rabatowego BADZGOTOWY w koszyku, w polu „Mam kupon rabatowy”. 
5. Obniżona cena produktu dotyczy jednej jego sztuki.
6. Klient może skorzystać z Promocji wielokrotnie, ale tylko raz podczas składania jednego zamówienia.
7. Promocja dotyczy wyłącznie wybranych produktów dostępnych (Lista Produktów), opublikowanych na stronie Sklepu https://dakine.pl/1128-kosmetyczki
8. Promocja dotyczy każdej formy płatności za zamówienie.
9. Rabat nie przysługuje na usługę transportową, nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi, w szczególności z innymi kodami rabatowymi.
10. W przypadku prawidłowego skorzystania przez Klienta z Promocji, Organizator zrealizuje zamówienie Klienta zawierające produkt/produkty z obniżoną ceną (Korzyść). W przypadku anulowania zamówienia w całości z przyczyn leżących po stronie Klienta, Klientowi przysługuje prawo ponownego skorzystania z Promocji.
11. Rabatu nie można wymienić na ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy.
12. Organizator nie odpowiada za nieprawidłowe korzystanie z Promocji.
13. Promocja kierowana jest do klientów Sklepu będących konsumentami w rozumieniu właściwych przepisów Kodeksu cywilnego i nie obejmuje sprzedaży hurtowej.
14. Dane osobowe uczestników Promocji będą wykorzystywane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
15. Udział uczestnika w promocji oznacza akceptację zasad promocji zawartych w niniejszym Regulaminie oraz akceptację zasad regulaminu sklepu opublikowanego na stronie https://dakine.pl/content/3-regulamin
16. Klientowi, który skorzysta z Promocji za pośrednictwem sklepu internetowego www.dakine.pl przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. Klient jest zobowiązany do zwrotu wszystkich produktów nabytych w ramach umowy zakupu, zawartej na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie Promocji.
17. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji można zgłaszać w szczególności drogą elektroniczną na adres e-mail sklep@dakine.pl. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji prosimy o podanie opisu przyczyn uzasadniających reklamację. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 od dnia ich otrzymania przez organizatora Promocji. Procedura reklamacyjna przyjęta przez organizatora Promocji nie narusza w żaden sposób uprawnień przyznanych uczestnikowi Promocji na mocy powszechnie obowiązującego prawa, w tym możliwości dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.
18. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako:
1. zmiana przepisów prawa regulujących zasady i organizację przeprowadzania Promocji, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki organizatora i uczestników Promocji;
2. przedłużenie lub skrócenie terminu obowiązywania Promocji;
3. zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi.
19. W przypadku dokonania zmiany w Regulaminie, Organizator udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez jego publikację w Sklepie. Zmiana Regulaminu nie wpływa na zamówienia złożone w ramach Promocji przed dokonaniem zmiany.
20. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie postanowienia regulaminu Sklepu dostępne na https://dakine.pl/content/3-regulamin oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium